سه پایه

عکاسی محصول به روش ساده - قسمت 3

سه پایه :نمی خوایم خیلی تکنیکی صحبت کنیم اما وقتی شما قصد دارید دوربین خود را روی دیافراگم پایین تنظیم کنید تا بتوانید بیشترین عمق میدان دوربینتان را داشته باشد.