محصول

عکاسی محصول به روش ساده - قسمت 2

لوازم عکاسی قلب تپنده عکاسی است و می تواند واقعا هیجان انگیز باشد، اما معمولا در مورد این موضوع اکثر افراد اشتباه می کنند. این قضیه اصلا ضروری نیست که بودجه تون رو صرف

عکاسی محصول به روش ساده - قسمت 4

فوم برد سفید : وقتی شما با نور پنجره نورپردازی می کنید، یک سمت روشن وجود دارد که در آن نور به محصول تابیده و یک سمت تیره که در جهت مخالف قرار دارد.